Testy alergiczne

Testy śródskórne (wstrzyknięcie śródskórne alergenu) służą do diagnozowania nadwrażliwości na np. składniki kurzu domowego, roztocza kurzu domowego, ukąszenia owadów, pyłki roślin, pleśnie. Testy śródskórne są uważane za najbardziej czułą z obecnie dostępnych metod identyfikacji alergenów na które uczulony jest osobnik atopowy.