Dermatologia

W ramach usług dermatologicznych wykonujemy:

Immunoterapia swoista – jest obecnie podstawowym sposobem leczenia przyczyn alergii. Odczulanie zmienia sposób w jaki organizm odpowiada na bodźce z zewnątrz z nieprawidłowego na taki jaki występuje u większości osobników. Odczulanie polega na podaniu serii iniekcji stopniowo wzrastających dawek preparatów zawierających uczulający alergen. Rozpoczynając od bardzo małych dawek i stopniowo zwiększając stężenie alergenu doprowadza się do zwiększenia tolerancji organizmu na dany alergen.